Introductie bij Business Coaching

Business Coaching met Generational Wealth Builders

Business Coaching is het helpen met en begeleiden van het formuleren van doelen en samen manieren zoeken deze doelen te bereiken.

Samen met een coach van GWB ga je aan de slag om doelen te stellen voor de komende 12 maanden. We noteren telkens specifieke actiepunten om een doel te realiseren en vervolgens evalueren we na de acties of we de doelstelling behaald hebben.

We starten met de huidige situatie van de onderneming en omgeving in kaart te brengen. Vervolgens werken we steeds meer richting de gewenste situatie.