1.1 B | Levenservaring

Het is belangrijk te weten dat binnen het Koninkrijk van God er Koningen en Priesters zijn. God heeft mensen verschillend gemaakt. Mensen die hem in de Kerk dienen en mensen die hem buiten de Kerk dienen. Alle functies en al het werk is belangrijk.

In de Bijbel heb je bijvoorbeeld de Levieten, de Priesters van God die werken in de tempel. Maar daarnaast zijn er ook Koningen die ook het werk van God doen, zoals bijvoorbeeld Koning David. Als je leest door de boeken van 1 en 2 Samuel over Koning David, zie je hem ten strijde trekken en grondgebied veroveren. Maar ook naar de Priester toegaan voor wijsheid en begeleiding. De relatie tussen Koningen en Priesters is een symbiotische relatie. Ze hebben elkaar nodig en versterken elkaar.

De hedendaagse Koningen zijn alle mensen die een taak hebben buiten de kerk. Denk aan politici, ondernemers en werknemers. Koningen komen in contact met mensen, leven naar het voorbeeld van Jezus en leveren een bijdrage aan de samenleving. Door dit bewust te doen als een inwoner van het Koninkrijk van God, kun je impact maken. We hebben allemaal onze eigen rol en onze eigen unieke gaven.

Als Priester ligt je werk binnen de bediening. Je bent een Pastor, Evangelist, Profeet, Apostel of Leraar.

Alle ervaringen en situaties die je hebt meegemaakt in je leven, waren er niet per toeval. Jouw levenservaring bevat een indicatie waar God je voor getraind heeft. Leiders ontdekken vaak hun kracht door een leven van buitengesloten worden. Personen die enorm geteisterd worden door ziekte, blijken zelf de kracht van heling te bezitten.

Het kan best zijn dat je tot voor kort niet eerder hebt nagedacht over de wil van God voor je leven. Je hebt misschien een studie gekozen alleen omdat je het leuk vond, of gekozen aangenomen omdat je werk nodig had. Het is belangrijk bewust te zijn of je binnen of buiten de wil van God bezig bent. Binnen de wil van God betekent namelijk de gunst van God ontvangen. Dit hebben we nodig om succesvol te zijn op alle verschillende gebieden in ons leven.


Klik hieronder op “Volgende” om de opdrachten te maken bij dit onderdeel.